0297 - 56 13 86 elektra@debeij.nl

De missie en visie van De Beij Elektra

Missie

De vraag van onze klant is het uitgangspunt. Voor alle technische vraagstukken bedenken wij in overleg met de klant een oplossing. Wij streven bij ieder project naar de hoogst haalbare kwaliteit en waar dat mogelijk is naar een duurzame oplossing voor energiebesparing.

Doordat wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen zijn wij een betrouwbare en gekwalificeerde partner voor al onze relaties.

Visie

De Beij Elektra streeft ernaar om zijn huidige positie in de markt te behouden en waar mogelijk te vergroten door in te spelen op de voortdurende ontwikkelingen in onze elektrotechnische branche.

Om de beste kwaliteit te kunnen blijven leveren om onze klanten een ongekende meerwaarde te bieden maken wij gebruik van de talenten van onze medewerkers, die wij voortdurend trainen en opleiden zodat zij kennis hebben van de huidige ontwikkelingen en dat zij deze toe kunnen passen in de dagelijkse werkzaamheden.