0297 - 56 13 86 elektra@debeij.nl

Normen, keuringen, rapportage en certificaat

We zijn de hele dag in de weer met elektrische apparaten en installaties. Elektriciteit is onmisbaar maar ook gevaarlijk! Doordat je elektriciteit niet kunt zien, worden de risico’s toch vaak onderschat. U bent verplicht uw elek- trische installatie en apparatuur periodiek te laten keuren door een professional. Voor uw veiligheid én die van de mensen om u heen.

NEN 1010-keuring

Een NEN 1010-keuring is bedoeld om te controleren of een nieuw aangelegde elektrische installatie of een uit- breiding van een installatie voldoet aan de voorschriften. De keuringsexpert verricht een visuele inspectie en doet tests en metingen. Een NEN 1010-keuring is verplicht na oplevering van nieuwbouw, na brand en waterschade of lekkage in de meterkast of wanneer u zelf een installatie heeft aangelegd. Ook wanneer u twijfelt over de veiligheid van uw installatie is een keuring aan te raden. Bij verkoop van een pand is een keuringsrapport het bewijs dat de installatie veilig is.

Een NEN 3140-keuring wordt vaak verplicht gesteld door een brandverzekering. De keuring stelt vast dat bestaande elektrische installaties en arbeidsmiddelen, zoals vast opgestelde apparatuur en handgereedschap, veilig werken. Er wordt een visuele inspectie gedaan en diverse metingen. De keuring geeft zicht op knelpunten met betrekking tot arbeidsveiligheid en brandveiligheid. De Arbowet verplicht werkgevers om veilige werkplekken te creëren voor hun medewerkers. Deze periodieke keuring moet onder andere worden uitgevoerd in fabrieken, magazijnen, kantoren en bouwplaatsen.