0297 - 56 13 86 elektra@debeij.nl

Voor de firma HOYA is er een  installatie voor de intercom, camera en slagboom geplaatst.

In verband met het aanpassen van de toegangsweg is door de firma Hoya besloten de uitgang en de ingang om te draaien, de uitgang voor het auto verkeer wordt ingang en andersom.
Om dit te kunnen realiseren moeten er een aantal kabels naar de nieuwe ingang voor een intercom, camera en slagboom.

De intercom voor communicatie met de receptie wordt voorzien van een 230Volt voeding en een data kabel, de slagboom krijgt een 400 Volt voeding en ook een data kabel (deze is nu nog reserve) tenslotte wordt voor de camera ook een data kabel aangelegd met hierbij een reserve 230 Volt voeding.

Het graafwerk van het gebouw wordt door de firma Van Amerongen Infa verzorgd. Na het graafwerk staat de Beij Elektra direct klaar met de kabel zodat de sleuf direct weer dicht kan.

Op het punt van de gebruikers (camera, slagboom en intercom) wordt langs het straatwerk een sleuf gegraven, omdat we ook het pad langs de slagboom kruisen wordt direct de bestrating gefatsoeneerd.
Aan het begin van de inrit staat een reclame bord van Hoya hier is ook een voeding op aangesloten.

De data kabels zijn op de patchkast van Hoya aangesloten, de voedingen zijn op een nieuwe door de Beij Elektra geplaatste verdeling aangesloten en inmiddels is de hele installatie in gebruik.

  installatie intercom