0297 - 56 13 86 elektra@debeij.nl

Thermografisch onderzoek van de meterkast heeft resultaat

Geen ondernemer, instantie of woningbezitter is gebaat bij storingen in de meterkast of installatie. Ongevallen of bijna ongevallen door storingen in de meterkast kunnen de continuïteit van de bedrijfsvoering ernstig verstoren. Door het uitvoeren van een van een thermografisch onderzoek, kunt u tijdig ingrijpen zodat machines en systemen niet uitvallen en wellicht brand voorkomen wordt.

Wat betekent thermografie

Thermografie betekent letterlijk het vastleggen van warmtebeelden.
Bij thermografisch onderzoek draait het om de infrarood camera.De camera maakt tweedimensionale warmtebeelden en bepaalt nauwkeurig de temperatuurverdeling, waarbij hotspots direct aan het licht komen.
De waargenomen warmte (infrarood licht) wordt vastgelegd in digitale beelden, zo is er snel een betrouwbaar beeld van de defecten in de meterkast.

thermografie meterkast

De thermografische foto laat direct zien waar gevaar dreigt

Defecten die voor kunnen komen in de meterkast

Overbelaste eindgroepen, verouderde contacten van schakelaars, slechte verbindingen, lassen van kabels, aanlopende overbrengingen,overbelasting door uitbreiding van de oorspronkelijke installatie en andere onzichtbare knelpunten zijn bedreigingen voor de bedrijfscontinuïteit.

Gevolgen van defecten in de meterkast

Kortsluiting is waar iedereen meteen aan denkt als het gaat over risico’s van elektriciteit, maar hierin schuilt niet het grootste gevaar.  Bij kortsluiting is er een verbinding tussen twee elektrische geleiders waardoor een hoge stroom gaat lopen. Bij kortsluiting springt een zekering of slaat de aardlekschakelaar uit. Kortsluiting merk je direct en het  gevaar is geweken.

Bij overbelasting is er sprake van een te hoge weerstand in het stroomcircuit.Op de plaats waar de weerstand het hoogst is, vindt overbelasting plaats. De temperatuur kan zo hoog stijgen dat er brand kan ontstaan.

Overbelasting is verraderlijker omdat het lang kan duren voordat je er iets van merkt. Een thermografische meting van de meterkast kan de storingen en gevolgen van overbelasting voorkomen.

Wat kan De Beij Elektra voor u betekenen?

De Beij Elektra voert een thermografisch onderzoek van de meterkast voor u uit.

  • Het is een ideale methode om preventief onderhoud te plegen waardoor storingen en of brand voorkomen kunnen   worden
  • Het is een goede aanvulling op de veiligheidsinspecties volgens de NEN-EN 50110 en de NEN 3140, die vanuit de   Arbowet worden opgelegd
  • De methode is betrouwbaar (digitale beelden geven exact weer waar de problemen liggen).
  • De methode is snel en heeft dus een hoog rendement (veel installatiedelen in een korte tijd).
  • De installatie hoeft niet uit bedrijf te worden genomen, er ontstaat dus geen productieverlies.

Wilt u meer informatie over het uitvoeren van een thermografisch onderzoek van uw meterkast? De Beij Elektra doet het graag voor u!