0297 - 56 13 86 elektra@debeij.nl

Voor een toegankelijke en veilige woning

 

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Soms betekent dit dat er aanpassingen aan uw woning nodig zijn. De comfortinstallateurs van Woningaanpassing aan huis geven u vrijblijvend advies over de mogelijkheden.

‘Ik woon al jaren met mijn man in een zorgwoning in Uithoorn’, vertelt mevrouw Terbraak. ‘Na een val ben ik slecht ter been geraakt en loop ik met een rollator. Onze badkamer had een hoge drempel en daar moest ik mijn rollator telkens overheen tillen. Dat was niet ideaal. Daarom heb ik contact gezocht met Amstelring Ledenservice voor een afspraak met de dienst Woningaanpas­ sing aan huis. Ik werd al snel teruggebeld voor een afspraak. Er kwam een vriendelijke man die mij vertelde dat er veel meer moge­ lijk was dan ik dacht.’

De comfortinstallateurs van Woningaanpas­ sing aan huis zijn van vele markten thuis.
Zij weten alles over de toegankelijkheid en veiligheid van uw woning. Zo wist installateur Driek de Beij mevrouw Terbraak te vertellen dat haar badkamer met een aantal aanpassin­ gen een stuk veiliger zou worden. ‘In de douchecabine stond een stoel op wieltjes’, vertelt hij. ‘Als mevrouw daarop ging zitten hield zij zich vast aan de douchestang. Maar die is daar natuurlijk niet voor gemaakt. Ik heb haar gezegd dat een douchesteun meer houvast zou geven en dat we een vaste douchestoel aan de muur konden installe­ ren. Deze kan worden opgeklapt, zodat haar man gewoon staand kan douchen. Dit is niet alleen veiliger maar ook hygiënischer. Ze was heel erg blij dat we zo met haar meedachten.’

TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID

woningaanpassing ouderenDe comfortinstallateurs van Woningaanpas­sing ouderen aan huis hebben drie zaken hoog in het vaandel staan: toegankelijkheid, veiligheid en comfort. Toegankelijkheid heeft te maken met deuren en drempels. Zijn de deuren breed genoeg en de drempels niet te hoog? Veiligheid speelt ook een belangrijke rol bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. ‘Wij
komen regelmatig bij mensen met demen­ tie’, zegt installateur Guido van Walraven. ‘In overleg met de familie installeren wij bij hen bijvoorbeeld rookmelders. Ook is het mogelijk dat wij een thermostaatkraan in­ stalleren waarbij het water begrensd wordt tot een temperatuur van 38 graden. Is er sprake van een verstoord dag­ en nacht­ ritme? Met behulp van een tijdklok kunnen wij ervoor zorgen dat ’s avonds de rolluiken automatisch dichtgaan en deze ’s morgens weer opengaan. Verlichting en elektra zijn op eenzelfde manier te begrenzen. Zo gaan elektrische kookplaten bijvoorbeeld na een bepaalde tijd vanzelf uit.’

COMFORT EN PRAKTISCHE ONDER- STEUNING
Ook op het gebied van comfort is er veel mo­ gelijk. Zo kunnen de installateurs een licht­ plan maken voor mensen met een visuele beperking. Driek de Beij: ‘Gewone halogeen lampen nemen deze mensen vaak waar als sterretjes. Voor hen is indirecte verlichting beter. Dat is verlichting die via het plafond of de muur het licht verspreidt.’ Om het woon­ comfort te vergroten kan gebruik worden ge­ maakt van zogenaamde domotica. Hiermee kunnen op afstand bepaalde functies binnen de woning worden beheerd. Driek de Beij vertelt dat hij onlangs bij een cliënt kwam die niet goed liep en daardoor niet op tijd bij de voordeur was als er werd aangebeld. ‘We heb­ ben bij de cliënt een intercom geïnstalleerd’, zegt hij. ‘Als er wordt aangebeld kan hij via deze intercom praten met degene die voor de deur staat. Ook kan hij met dit systeem vanuit zijn stoel de deur openen.’

De comfortinstallateurs komen niet alleen bij ouderen, maar ook bij mensen met een handicap of beperking. Zit u bijvoorbeeld in een rolstoel, dan is het mogelijk het keuken­ blok te verlagen en de lichtknoppen op een voor u prettige hoogte te installeren.

VANATOTZ

woningaanpassing ouderenWanneer de comfortinstallateur van Woningaanpassing Ouderen aan huis bij u langskomt, bekijkt hij stap voor stap met u wat wenselijk en mogelijk is. ‘We beginnen bij de voordeur’, zegt Guido van Walraven, installateur.
‘En lopen de woning vervolgens van A tot Z door. Vaak hebben mensen bij wie wij komen zelf geen idee wat er allemaal mogelijk is. Wij zijn goed op de hoogte van alle mogelijkhe­ den en technische snufjes op het gebied van woningaanpassing.’ ‘We overleggen ook vaak met mantelzorgers, casemanagers of ergo­ therapeuten’, voegt Driek de Beij toe. ‘Mensen weten vaak niet precies bij wie ze kunnen aankloppen voor aanpassingen aan hun wo­ ning. Bij ons hebben ze één aanspreekpunt, één persoon die alles voor ze regelt.
We vergroten de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking, zodat zij langer in hun eigen
huis kunnen blijven wonen.’

 

Amstelring-Plus»

Tekst: Marjolein Wolf
Fotografie: Lionne Hietberg
Amstelring Plus is een uitgave van Amstelring Ledenservice